info@immosfera.com
logo
Documentació legal en la compravenda d’immobles: passos i requisits a tenir en compte

La compravenda d'immobles és una transacció complexa que requereix una documentació legal adequada per garantir la seguretat jurídica de totes dues parts. A Immoesfera us expliquem els passos i requisits clau a tenir en compte en aquest procés.

➢ Oferta i acceptació

El primer pas és la presentació d'una oferta de compra per part de l'interessat i la posterior acceptació per part del venedor. Aquest acord ha de ser per escrit i s'han de detallar els termes i les condicions de l'operació.

➢ Arres o senyal

Per formalitzar el compromís de les dues parts, es pot requerir un dipòsit inicial (arres o senyal) com a garantia de la intenció de compra. En cas d'incompliment, les conseqüències han d'estar estipulades al contracte.

➢ Contracte de compravenda

S'ha de redactar un contracte de compravenda, preferiblement amb l'assistència d'un advocat especialitzat, que inclogui tots els detalls acordats: preu, terminis, forma de pagament, data de lliurament, descripció de l'immoble, entre d'altres.

➢ Certificat de titularitat

El venedor ha d'acreditar que és el propietari legítim de l'immoble mitjançant un certificat de titularitat emès pel Registre de la Propietat.

➢ Nota simple

És important sol·licitar una nota simple actualitzada del Registre de la Propietat per verificar que l'immoble no té càrregues o deutes pendents que puguin afectar la compra.

➢ Certificat energètic

El venedor ha de proporcionar un certificat deficiència energètica de l'immoble, que a més és obligatori per a la venda.

➢ Càrregues i deutes

Ambdues parts han d'aclarir si hi ha deutes o hipoteques pendents sobre l'immoble i com s'han de liquidar en el procés de compravenda.

➢ Signatura davant notari

El contracte de compravenda s'ha de formalitzar davant de notari per conferir-li més seguretat i validesa jurídica.

➢ Inscripció al Registre de la Propietat

Finalment, una vegada signada l'escriptura de compravenda, aquesta s'ha d'inscriure al Registre de la Propietat corresponent perquè el nou propietari quedi degudament registrat i protegit.

Complir aquests passos i requisits en la compravenda d'immobles assegura que les dues parts estiguin protegides legalment i evita possibles problemes futurs. Sempre és recomanable comptar amb l'assessorament de professionals del dret immobiliari per garantir un procés fluid i segur.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *