info@immosfera.com
logo
Com i on sol·licitar un Butlletí Elèctric

El butlletí elèctric, o Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE), és un document essencial per tenir electricitat a qualsevol immoble. Aquest certificat assegura que la instal·lació elèctrica compleix la normativa vigent i és segur per al seu ús. El CIE ha d'incloure dades com la potència instal·lada, la màxima suportada, un plànol de la instal·lació i detalls tècnics. A Immosfera t'expliquem com i on sol·licitar-ho.

Aquest document és necessari en diverses situacions: per a l'alta de llum en una nova construcció, per augmentar la potència de la instal·lació, per a modificacions tècniques com el canvi de monofàsica a trifàsica, o si la instal·lació té més de 20 anys i cal actualitzar-la . Sense el butlletí elèctric, les companyies distribuïdores d’electricitat no poden proporcionar el subministrament elèctric.

Per obtenir el butlletí, un tècnic o empresa autoritzada ha de certificar la instal·lació i presentar el document davant de l'organisme competent a la comunitat autònoma. Aquest organisme enviarà el butlletí que després s'ha de lliurar a la comercialitzadora d'electricitat. El propietari de l'immoble o l'inquilí, depenent de l'acord, sol ser qui ha de sol·licitar i pagar pel CIE.

El butlletí inclou informació com a dades del titular, adreça de l'immoble, característiques de la instal·lació, mesuraments de comprovació, un plànol detallat, i la signatura del tècnic que certifica la instal·lació. El cost varia entre 70 i 300 euros, depenent de la complexitat i el professional encarregat.

El procés d'obtenció del butlletí pot demorar diversos dies, incloent-hi la generació per part del tècnic, la validació per la comunitat autònoma, i la confirmació de la distribuïdora, que té un termini màxim de 7 dies per acceptar-la. Tot i que el butlletí té una validesa de 20 anys, cal actualitzar-lo si es realitzen modificacions a la instal·lació.

Per verificar si un habitatge compta amb el butlletí, es pot sol·licitar al propietari o consultar l'administració de la comunitat autònoma o la companyia de subministrament actual.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *