info@immosfera.com
logo
La responsabilitat d’informar-se sobre les decisions preses a les juntes de veïns

Les juntes de propietaris són fonamentals per a la gestió de comunitats de béns immobles, com ara edificis o urbanitzacions. En aquestes reunions es prenen decisions importants per a la convivència i el manteniment d‟àrees comunes, garantint el benestar de tots els residents. A Immosfera t'expliquem quina és la responsabilitat d'informar-se sobre les decisions preses a les juntes de veïns.

Són obligatòries aquestes reunions? Encara que no és obligatori assistir-hi, sí que és recomanable. La convocatòria i la celebració d'una junta ordinària, on s'aproven comptes i pressupostos, així com es trien càrrecs directius, és obligatòria. La Llei de propietat horitzontal no exigeix ​​les juntes extraordinàries, deixant aquesta decisió a criteri dels propietaris o el president.

L'assistència a aquestes juntes és personal, però es pot delegar mitjançant una representació legal o voluntària. En aquest darrer cas, es requereix una autorització per escrit del propietari.

Quines són les conseqüències de no assistir-hi? Encara que no es perd el dret d'assistència, es pot perdre el dret al vot en els acords. En cas de necessitar unanimitat o majoria per aprovar un acord, el propietari absent pot manifestar el vot en un termini de 30 dies. Si no, es considera a favor de l'acord.

No assistir-hi també implica desconèixer decisions que afecten la propietat, com ara canvis en normatives, projectes de manteniment o obres. A més, es poden passar per alt riscos de seguretat o necessitats de manteniment a àrees comunes.

Per assistir a una junta de propietaris, s'han de complir certs requisits, com ara ser propietari a la comunitat, tenir dret de vot i estar al dia amb les quotes comunitàries.

Respecte a la convocatòria de reunions via Whatsapp o altres tecnologies, depèn del que estableixen els estatuts de la comunitat. El que és important és garantir que la convocatòria arribi a tots els membres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *